FOSFANATLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
ATMP Aminotrimetilenfosfonik Asit
HEDP Hidroksietilidendifosfonik Asit
DTPMP Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit
PBTC Fosfonobütan Trikarboksilik Asit
EDTA Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu)
NTA Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu)
STPP L 400 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP L 600 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP Toz Sodyumtripolifosfat,Toz
KTPP Potasyumtripolifosfat ,%50
Tetrakal  Tetra Potasyum Pirofosfat
Mono Sodyum Fosfat
Di Sodyum Fosfat
Tri Sodyum Fosfat
ATMP Sodyum Tuzu
AMİNLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Amonyak
Morfolin
Siglohegzilamin
Oktadesilamin
Dioktadesilamin
DEAE Dietilaminoetanol
DEHA Dietilhidroksilamin
MEA Monoetanolamin
DEA Dietanolamin
TEA
Trietanolamin
POLİMERLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Sokalan CP 5 Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer
Sokalan HP 70 Poliamid Amfoterik
Sıvı Optik
Toz Optik
HPMA Hidrolize Polimaleik Anhidrit
Aqualer 1000 Sodyum Poliakrilat
Aqualer 1010 Sodyum Poliakrilat
Aqualer 1050 Poliakrilik Asit
Aqualer 1100 Sodyum Poliakrilat
Aqualer 2000 Modifiye Sodyum Poliakrilat
Aqualer 3100 Karboksilat-sülfonat-Nanion Tri-polimer
Aqualer 5000  Modifiye Ter-polimer
pH DÜŞÜRÜCÜLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Sülfirik Asit
Hidroklorik Asit
Sodyum Bisülfat
pH ARTTIRICILAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Sodyum Karbonat
Sıvı Kostik
FLOKÜLANTLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
PAC Poly Aluminyum Klorit,Toz
PAC 17 Poly Aluminyum Klorit % 17 ,Sıvı
Poliakrilamid
Aluminyum Sülfat
KOAGÜANTLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
POLYDADMAC Polidiallildimetilamonyum Klorit
ÖZEL KİMYASALLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Benzotriazol
Tolytriazol
Askorbik Asit Vitamin C
Hidrokinon
EDTA  Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu)
Metiletilketon
Sodyum Sülfit
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?