ALKOL ETOKSİLATLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
C 12 – C 18 Fatty alcohol (7 EO)
C 16 – C 18 Fatty Alcohol (18 EO)
C 16 – C 18 Fatty Alcohol (25 EO)
C 16 – C 18 Fatty Alcohol (25 EO)
C 16 – C 18 Fatty Alcohol (50 EO)
C 16 – C 18 Fatty Alcohol (50 EO)
C 16 – C 18 Fatty Alcohol (80 EO)
C 13 – C 15 Okzo Alkol (3 EO)
C 13 – C 15 Okzo Alkol (5 EO)
C 13 – C 15 Okzo Alkol (7 EO)
C 13 – C 15 Okzo Alkol (11 EO)
C 13 – Okzo Alcohol (2 EO)
C 13 Okzo Alkol (3 EO)
C 13 Okzo Alkol (5 EO)
C 13 Okzo Alkol (6 EO)
C 13 Okzo Alkol (7 EO)
C 13 Okzo Alkol (8 EO)
C 13 okzo Alkol (8 EO)
C 13 Okzo Alkol (10 EO)
C 13 Okzo Alkol (10 EO)
C 13 Okzo Alkol (10 EO)
C 13 Okzo Alkol (12 EO)
C 13 Okzo Alkol (12 EO)
C 13 Okzo Alkol (20 EO)
C 10 Guerbet Alkol (3 EO)
C 10 Guerbet Alkol (4 EO)
C 10 Guerbet Alkol (5 EO)
C 10 Guerbet Alkol (6 EO)
C 10 Guerbet Alkol (6 EO)
C 10 Guerbet Alkol (7 EO)
C 10 Guerbet Alkol (7 EO)
C 10 Guerbet Alkol (8 EO)
C 10 Guerbet Alkol (8 EO)
C 10 Guerbet Alkol (9 EO)
C 10 Guerbet Alkol (9 EO)
C 10 Guerbet Alkol (4 EO)
C 10 Guerbet Alkol (5 EO)
C 10 Guerbet Alkol (7 EO)
C 10 Guerbet Alkol (8 EO)
C 10 Guerbet Alkol (14 EO)
C 10 Okzo Alkol (3 EO)
C 10 Okzo Alkol (5 EO)
C 10 Okzo Alkol (6 EO)
C 10 Okzo Alkol (7 EO)
C 10 Okzo Alkol (8 EO)
C 10 Okzo Alkol (11 EO)
NONİYONİK YÜZEY AKTİFLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Fatty Alcohol Alkoxylate
EO-PO-EO Block Polymer
PO-EO-PO Block Polymer
LANOL co 40 Castor oil +40 EO
Liromid KDE Kokoamid DEA
LANOL LS 54 Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (5 mol EO +4 mol PO)
LANOL LS 45 Düşük Köpüklü Yüzey Aktif, C12-C14 (4 mol EO +5 mol PO)
LANOL APG C8-C10 Alkil Poliglikozit
LANOL MAO 25 Miristil Amin Oksit
LANOL LAO Laurilamin Oksit
LANOL CPO Kokoamidopropilamin Oksit
LANOL 1214 / 7 C12 – C14 Poli Glikol Eter
LANOL MCO Alkyldimthylamine Oxide
LANOL LMPO Lauryl Myristyl Amine Oxide
LANOL LAOH Lauryl Myristyl Amine Oxide
Noniyonik NP 4 Nonilfenol Etoksilat (4 EO)
Noniyonik NP 6 Nonilfenol Etoksilat (6 EO)
Noniyonik NP 10 Nonilfenol Etoksilat (10 EO)
Noniyonik NP 30 Nonilfenol Etoksilat (30 EO)
Noniyonik NP 40 Nonilfenol Etoksilat (40 EO)
ANYONİK YÜZEY AKTİFLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
SLES 70 Sodyum Lauril Eter Sülfat %70
LABSA Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
Hostapur SAS 60 Sodyum Alkan Sülfonat %60
Liropearl Sedef
Lanol NALS Sodyum Lauril Sarkosinat
Lanol ESS Disodium Laureth Sulfosuccinate
Lanol AOS Sodyum C14-16 Alfa Olefin Sülfonat
Liropon SLS 95 Sodyum Lauril Sülfat ,Granül
KATYONİK YÜZEY AKTİFLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Lirosoft TA 90 T Esterquart %90
Lirosoft PA 90 Esterquart %90
LIROSOFT PE 90 Esterquart %90
Polyquartenium-7 Polyquartenium-7
Polyquartenium-10 Polyquartenium-10
Berol 226 Optimize Edilmiş Yüzey Aktif
Lanol HDC Optimize Edilmiş Yüzey Aktif
AMFOTERİK YÜZEY AKTİFLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Lirobet 45 Kokoamidopropil Betain %45
Lirobet 35 Kokoamidopropil Betain % 35
Lanol ESS Disodyum Lauril Sülfosüksinat
Liropon  D Koko Amfodiasetat
Liropon  M Koko Amfomonoasetat
YAĞ VE YAĞ ASİTLERİ
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Hidrojene Don Yağı
Hidrojene Palm Stearin
Oleik Asit
Coco Yağı Asidi
Ayçiçek Yağı Asidi
Laurik Asit
Stearik Asit 18:45
Stearik Asit 18:65
EMÜLGATÖRLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Lanol 50/50 Setil Stearil Alkol 50/50
Lanol 30/70 Setil Stearil Alkol 30/70
Cetyl Alcohol
Stearil Alcohol
Lanol 1618A 11 Setil Stearil Alkol 11 EO
Lanol 1618 A 20 Setil Stearil Alkol 20 EO
Lanol 1618 A 25 Setil Stearil Alkol 25 EO
Lanol 1618 A 50 Setil Stearil Alkol 50 EO
Gliseril Monostearat %40
Gliseril Monostearat %90
Agnıque CSO 40 Hint Yağı 40 EO
Lesitin Soya Lesitini
KÖPÜK KESİCİ
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Tego Antifoam 730 Silikon Bazlı Köpük Kesici % 30 Aktif
Toz Köpük Kesici Köpük Kesici 100%
Antifoam PS 10
FOSFONATLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
ATMP Aminotrimetilenfosfonik Asit
HEDP Hidroksietilidendifosfonik Asit
DTPMP Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit
PBTC Fosfonobütan Trikarboksilik Asit
EDTA Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu)
NTA Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu)
STPP L 400 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP L 600 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP Toz Sodyumtripolifosfat,Toz
KTPP Potasyumtripolifosfat ,%50
Tetrakal etra Potasyum Pirofosfat
FOSFONATLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Boncuk Kostik Sodyum Hidroksit
Potas Kostik Potasyum Hidroksit
Payet Kostik
Sıvı Kostik
ASİTLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Sitrik Asit Mono Hidrat
Sitrik Asit Anhidrad
Akrilik Asit
Asetik Asit
Sülfamik Asit
Tartarik Asit
EDTA
Fosforik asit
ÖZEL POLİMERLER
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer
Maleic acid/olefin copolymer, sodium salt
Polyacrylic acid modified, sodium salt
Polyacrylic acid, sodium salt
Poliamid Amfoterik
vinylpyrrolidone/vinylacetate copolymer
TH -1100 Sodyum Poliakrilat
TH-3100
TH-5000
ÖZEL KİMYASALLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Xhantun Gum
Guar Gum
Kule Tozu
TAED Tetra Asetil Etilen Diamin
Sodyum Kümen Sülfonat % 40
Sodyum Kümen Sülfonat % 93
Sodyum Ksilen Sülfonat
Lirosoft MOD Esterquart Kıvamlaştırıcısı
ÖZEL KİMYASALLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
MEA Monoetanolamin
DEA Dietanolamin
TEA Trietanolamin
AEEA Aminoetiletanolamin
DETA Dietilentriamin
Dıcıandıamıd
Formaldehit
Akrilamid
ÖZEL KİMYASALLAR
Ürün Adı Kimyasal Yapısı
Butil Glikol
Butil Di Glikol
Mono Etilen Glikol
Di Etilen Glikol
Mono Propilen Glikol
PEG 300 Polietilen Glikol
PEG 400 Polietilen Glikol
PEG 600 Polietilen Glikol
PEG 1500 Polietilen Glikol
PEG 4000 Polietilen Glikol
PEG 6000 Polietilen Glikol
IPA İzopropil Alkol
Likit Parafin Hidrokarbon
Gliserin Farma Gliserol
Gliserin Teknik Gliserol
Sorbitol % 70
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?