POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

İLMOR KİMYA, hizmet vermekte olduğu Kozmetik, Gıda, Tekstil ve Deterjan hammaddeleri temin, depolama ve satışı kapsamında müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini kalite ve güvenirlikten ödün vermeden karşılamak üzere Kalite Yönetim Sistemi’ ni kurmuş ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemiştir.

Bu amaçla;

 • Müşterilerimizin kullandığı muadil mallara uygun standartta ürün temini için araştırma yapmak ve ürün portföyünü geliştirmek,
 • Uygun fiyat, zamanında teslim ve ürün çeşitliliği konularında müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • İletişim kanallarını etkin şekilde kullanarak ve daima ulaşılabilir olmak kaydı ile müşteri ilişkilerini sıcak tutmak,
 • Müşterilerimizin sorun ve önerilerine önem vererek en kısa zamanda çözüm bulmak ve sorunların tekrarlanmaması için süreçlerimizin kalitesini geliştirmek,
 • Tedarikçilerimizle olan pazar işbirliğimizi geliştirmek,
 • Eğitim ve iç iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımızın katılımını arttırmak ve Kalite Yönetim Sisteminin tüm organizasyonumuzda benimsenmesini sağlamak,
 • Dünya standartlarında, müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutularak, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve ISO 22716 GMP (İyi Üretim Uygulamaları Yönetimi) Sistemine uygun bir şekilde üretilen ürünlerimizle toplumsal yaşama ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Kalite Politikamız olarak benimsenmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKASI
 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenme sini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların s ağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önleyerek sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak,
 • İş kazası ya da meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri, etkin bir risk değerlendirme çalışması ile önceden tespit edip, ortadan kaldırmak veya azaltmak,
 • Çalışanlarımızın İSC bilincini geliştirerek yaşam felsefesi haline getirmek
 • Çalışanlarımızın da katılımı ile İSC yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • İSG konularında benzer sektördeki veya dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek,
 • Yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uyulmasını sağlamak,
ÇEVRE POLİTİKASI
 • İLMOR Kimya Grubu’nun öncelikli konularının başında Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliği gelmektedir.“Tekstil & Deterjan ve Kozmetik hammaddelerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi” kapsamında Çevre için Amaç ve Hedeflerimiz;

  Atıkları minimuma indirilmesi kirliliğin kaynağında önlenmesi veya geri kazanılması

  • Doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılması,
  • Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması hatta sıfırlanması
  • Su ve Enerji tüketiminde tasarruf
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi
  • Çevrenin korunması
  • Çevre Performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi

  Buna bağlı olarak çevre politikamızın ilkeleri :

  • Mevzuata Uyum: Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer uygunluk yükümlülüklere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.
  • Uygun Teknolojilerin Kullanımı: Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye zarar vermeyecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.
  • Katılımın Sağlanması: Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımını sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması ve çevre faaliyetlerimizde bütünlüğü sağlamak.
  • Kaynakların Verimli Kullanımı: Hava, su ve toprak gibi önemli doğal kaynakların kirlenmelerini en aza indirgemek için atıkların; proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkilerini kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

  Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız açık olup, çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi hepimizin temel görevidir.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?