SEVESO KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

1.İşletmecinin İsmi Ve Kuruluşun Tam Adresi:

 İlmor Kimya ve Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Sakarya 1 Sokak No:7 Sarayköy / DENİZLİ

 2.“Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” Hazırlanması:

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi(BEKRA) kullanılarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

3.Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

Tekstil, Deterjan & Su, Kozmetik, Gıda, Emülsiyon Polimerizasyonu ve Endüstriyel Kimyasallar sektörlerine yönelik ürünlerin ithalat, üretim ve satışını yapmaktadır.

4.Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasalların tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri

 

H ‘SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR’

H301- Yutulması halinde toksiktir.

H302- Yutulması halinde zararlıdır.

H311- Cilt ile temasında toksiktir.

H312- Ciltle teması halinde zararlıdır.

H314- Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315- Cilt tahrişlerine yol açar.

H317- Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

H318- Ciddi göz hasarına yol açar.

H319- Ciddi göz tahrişine yol açar.

H330 -Solunması halinde öldürücüdür.

H331- Solunması halinde toksiktir.

H332- Solunduğunda zararlıdır.

H334- Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H335- Solunum yolu tahrişine yol açabilir

H341 -Genetik hasara yol açma şüphesi var

H350- Kansere yol açabilir.

H361fd- Doğurganlığa zarar verdiğinden şüpheleniliyor. Doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var.

H370- Organlara zarar verir.

H373- Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

 

P ‘FİZİKSEL ZARARLAR’                                                                                                      

H225- Çok alevlenebilir sıvı ve buhar.

H226- Sıvı ve buhar ateş alıcıdır.

H272- Yangını güçlendirebilir; oksitleyicidir.

H290- Metalleri aşındırabilir.

 

E ‘ÇEVRESEL ZARARLAR’

H400- Su tehlikesi

H410- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 

5.Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gereken Hususlar Şunlardır:

Kuruluşumuzda büyük kaza olması halinde gerekli önlemler ve yapılması gerekenler hakkında acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapılmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

Kuruluşta büyük kaza olması halinde gerekli önlemler ve yapılması gerekenler hakkında detaylı çalışmalar yapılmış olup tüm personel acil durumlar hakkında yeterli eğitimi almıştır. Kuruluşta bir kaza meydana gelmesi halinde ilgili kurumlara personel tarafından bilgi verilecektir. Bu durumda derhal olay yerinden uzaklaşıp güvenli bir bölgede kalınarak kaza tehlikelerinin ortadan kaldırılması beklenmelidir.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat ediniz. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

Nasıl Bilgilendirilirim?

 • Polis / Jandarma / itfaiye araçları
 • Hoparlör duyuruları, sirenler
 • Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi Nasıl Tanıyabilirim?

 • Görünür işaretlerle (Örn. Duman, ateş vb.),
 • Koku ile,
 • Yüksek bir patlama ile,
 • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
 • Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce Ne Yapmam Gerekiyor?

 • Kaza mahallinden uzak durun,
 • Kaza yerini ziyaret etmeyin,
 • Yakın yerleşim yerlerinde iseniz dışarı çıkmayın.
 • Engellilere ve yaşlılara yardım edin,
 • Yoldan geçenlere yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,
 • Tesis, ofis, ev ve arabadaki klimayı, havalandırmayı ve pencere ile kapıları kapatın.

Sonra Ne Yapacağım?

 • Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (Örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.
 • Şayet televizyon veya radyodan bulunduğunuz alanı terk etmenize dair bilgilendirme gelirse, bulunduğunuz yerden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doğru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

Hiçbir Koşulda Ne Yapmamalıyım?

 • Yangın ve polis/ Jandarma acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla meşgul etmeyin.

Size bildirim yapılmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyin, yürüyerek veya araba ile uzaklaşmayın

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?