Çerez Politikası

İlmor Kimya Ve Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezler ve diğer çevrim içi tanımlama teknolojileri (örn. pikseller, web işaretçileri) (birlikte kısaca “Çerez(ler)” olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza, tabletinize, giyilebilir cihazınıza, akıllı televizyonunuza ve/veya sair cihazlarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen düşük boyutlu ve zengin metin biçimli metin dosyalarıdır. Çerezler, takma isimli olsalar veya bir kişiyi doğrudan tanımlamasalar dahi, diğer bilgiler ile birleştirilerek bir kişiyi belirlenebilir kılabildiklerinden kişisel veri olarak kabul edilmektedirler.

 1. Veri Sorumlusu

 Kişisel verileriniz, Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 280107-0 sicil numarası ile kayıtlı olan ve “ Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sk. D Apt. No: 21 D/61 Sarıyer/İstanbul” adresinde bulunan “İlmor Kimya Ve Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi” (Kısaca “Şirket” olarak tanımlanacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri kapsamında ve işbu Çerez ve Diğer Tanımlama Teknolojilerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde tarafınıza bilgilendirme yapılmak için hazırlanmıştır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi başta Kanun olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak şeffaf bir şekilde işlemekte ve verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamak için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz çerçevesinde işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için  https://ilmor.com.tr   adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuyabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamdan internet sitelerimiz ve diğer çevrim içi kanallarımız, tarayıcılarınız, üçüncü parti reklam ortaklarımız, üçüncü parti uygulamaları, sosyal medya platformları ile bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla ve Çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

 1. Çerez Türleri
 • Kullanım Sürelerine Göre Çerez Türleri:
 • Oturum Çerezleri

 Geçici Çerez olarak da adlandırılan oturum Çerezler’i, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum Çerezler’i de silinmektedir. 

 • Kalıcı Çerezler

İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinen Çerezler’dir. Bu Çerezler aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen kişisel verileri sunucuya iletilmektedir. Reklam verenlerin bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca kaydederek kullanabilmeleri nedeniyle kalıcı Çerezler, ’İzleme Çerezi’ olarak da adlandırılırlar. Ayrıca, bu Çerezler kullanıcıların tercihleri doğrultusunda internet sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini yeniden girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.

 • Kaynaklarına Göre Çerez Türleri:
 • Birinci Taraf Çerezler

Birinci taraf Çerezler, doğrudan ziyaret ettiğiniz çevrim içi platformlarımızın yani tarayıcınızın adres çubuğunda gösterilen URL adreslerimiz tarafından yerleştirilmektedir.

 • Üçüncü Taraf Çerezler

Üçüncü taraf Çerezler ziyaret ettiğiniz çevrim içi platformlarımızdan (ya da etki alanından) farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilmektedir.

 • Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri:
 • Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler, çevrim içi platformlarımızın çalışması ve talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetlerinin (örn. log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kullanımı zorunlu olan Çerezler’dir ve bu nedenle açık rıza hukuki şartına dayanmamaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı bu Çerezler’i engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak bu durumda internet sitemizin bazı bölümleri çalışmayabilecektir.

 • İşlevsel Çerezler 

İşlevsel Çerezler, zorunlu Çerezler dışında kalan ve bilgi toplumu hizmetlerini açıkça talep etmiş olduğunuz durumlar hariç olmak üzere, internet sitelerimizin daha işlevsel kılınması ve tercihlerinizin hatırlanması yoluyla kişiselleştirilmesi (örn. tercih ettiğiniz dil veya erişim sağladığınız bölge gibi internet sitemizin davranışını ve görümünü değiştiren bilgileri hatırlaması) amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Şirket veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir.

 • Performans / Analitik Çerezler

Performans ve analitik Çerezler, internet sitelerimizde kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi, internet sitemizin iyileştirilmesi, tekil kullanıcı sayılarının tahmin edilmesi, en etkili arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi, gezinme durumunuzun izlenmesi ve reklamların kullanıcılar üzerindeki etkisinin ölçümlenmesi amaçlarıyla kullanılan ve istatistiki ölçüme imkân veren Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Şirket veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve internet sitelerimizi, hizmetlerimizi ve tekliflerimizi sürekli olarak optimize ederek mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini size sunmamıza olanak sağlar.

 • Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam / Pazarlama Çerezler’i, kullanıcıların internet ortamındaki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilmesi ve kullanıcıların profillenmesi yoluyla kullanıcıların tercih ve beğenilerine uygun daha ilgili çekici ve kişiye özel içerikler sunulması amaçlarıyla kullanılan Çerezler’dir. Söz konusu Çerezler Şirket veya üçüncü taraf iş ortakları tarafından açık rızanıza istinaden kullanılabilir ve yalnızca ilginizi çekebilecek reklam, kampanya, ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulmasını sağlar.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
 • Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında işlenmektedir.

 • İşlevsel Çerezler 

İşlevsel Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında işlenmektedir. Bu tür çerezler, size daha kişisel bir deneyim sunmamızı sağlar. Bunlar, örneğin kullanıcı adınız ve dil tercihleri gibi verileri hatırlamamızı sağlar, sonraki ziyaretlerinize, bu bilgileri yeniden girmek zorunda kalmazsınız. Bu çerezlerin depolandığı bilgi isimsizdir. Bu tür çerezleri kabul etmezseniz, Web Sitesi’nin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve Web Sitesi’ndeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.

 • Performans / Analitik Çerezler

Performans / Analitik çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında işlenmektedir. Bu tür çerezler, size daha kişisel bir deneyim sunmamızı sağlar. Bunlar, örneğin kullanıcı adınız ve dil tercihleri gibi verileri hatırlamamızı sağlar, sonraki ziyaretlerinize, bu bilgileri yeniden girmek zorunda kalmazsınız. Bu çerezlerin depolandığı bilgi isimsizdir. Bu tür çerezleri kabul etmezseniz, Web Sitesi’nin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve Web Sitesi’ndeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.

 • Reklam / Pazarlama Çerezleri

Reklam / Pazarlama Çerezler’i aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında işlenmektedir. Bu tür çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri/ürünleri sunmak amacıyla kullanılır. Örneğin, Web Sitesinde size sunulan reklamları ve içeriği kişiselleştirmek, Web Sitesi’nde aynı reklamı görme sıklığını sınırlamak ve reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek amacıyla hedefleme veya reklam çerezlerini kullanabiliriz. 

Bu kapsamda üçüncü taraf iş ortaklarımızın, kendi ağları dahilinde kullanıma dayalı kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgi için lütfen doğrudan ilgili iş ortağımızla irtibata geçiniz yahut bunların gizlilik / çerez politikalarını inceleyiniz. Bazı üçüncü taraf iş ortaklarımızın işbu Aydınlatma Metni yayımı tarihinde ulaşım sağlanan gizlilik / çerez politikalarına aşağıdaki bağlantı sayfaları üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ilgili bağlantı sayfaları yalnızca erişim kolaylığı sağlamak adına sizlere sunulmuş olup, Şirket ilgili sayfaların güncelliği ve doğruluğu hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir: 

 1. Çerezler’e İlişkin Tercihlerin Yönetimi

Çevrim içi platformlarımıza giriş yaptığınızda yalnızca yukarıda belirtilen zorunlu Çerezler herhangi bir onayınız olmaksızın kullanılmaktadır. Bu kapsamda, çevrim içi platformlarımıza ilk girişiniz esnasında ve gerekmesi halinde takip eden girişlerinizde karşınıza çıkartılan ‘Çerez ve Tanımlama Teknolojileri Yönetim Paneli’ üzerinden çevrim içi platformlarımızda kullanılmakta olan Çerez türlerini görebilir ve zorunlu Çerezler dışında kalan diğer Çerez türleri için ‘açık/aktif’ veya ‘kapalı/pasif’ seçenekleri ile ‘Tüm Çerezleri Kabul Et, ‘Tüm Çerezleri Reddet’ veya ‘Tercihlerimi Onayla’ butonundan aktif veya pasif hale getirerek tercihlerinizi her zaman belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, çoğu tarayıcı Şirketimizin kontrolü ve müdahalesi olmaksızın kendi Çerezler’ini otomatik olarak kullanmakta ve ancak bu tarayıcılar Çerezler’i reddetme veya kayıt öncesinde uyarı görüntüleme seçeneği de sunabilmektedir. Çoğu internet tarayıcısının menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni Çerezler’i kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir Çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya Çerezler’in nasıl devre dışı bırakılacağını açıklayabilmektedir. Lütfen bu konuda daha detaylı bilgi için ilgili tarayıcı hizmet sağlayıcı ile doğrudan irtibata geçiniz yahut bunların gizlilik / çerez politikalarını inceleyiniz. Söz konusu devre dışı bırakma işlemi bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki, ret işleminin gerçekleştirildiği tarayıcınızda bulunan bir Çerez vasıtasıyla kaydedilecek ve müşteri hesabınızla ilişkilendirilmeyecektir. Bu nedenle devre dışı bırakma işlemi, cihazlarınızın her biri ve de her bir tarayıcı için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Tarayıcınız, tarayıcıyı kapatmanızı takiben Çerezler’i kendiliğinden siliyorsa, caymaya ilişkin Çerezler’in (devre dışı bırakma işlevi) de silineceğini hatırlatmak isteriz. Sık kullanılan tarayıcılarda Çerezler’in yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

·         Google Chrome
·         Mozilla Firefox
·         Microsoft Internet Explorer
·         Safari
·         Opera

 

Çevrim içi platformlarımızda takip piksellerini engellemek için ayrıca Ghostery, Webwasher, Bug-Nosys veya AdBlock gibi araçları da kullanabilirsiniz.

Ancak çevrim içi hizmetlerimizin tüm işlevlerini kullanabilmeniz için tüm Çerezler’i aktif hale getirmenizi veya tümüne onay vermenizi önermekteyiz. Çerezler uç cihazınızda herhangi bir hasara neden olmamakta veya herhangi bir virüs içermemektedir.

 

İnternet sitemizi kullanmanız sırasında ayrıca onay vermediğiniz sürece size ‘anlık bildirim’ yapılmamaktadır. Bu özelliği aktif hale getirmeniz halinde ise, anlık bildirimlerin yapılması için gerekli olan işlem güvenliği bilgileriniz yalnızca hedefleme, yeniden hedefleme, veri zenginleştirme, çapraz satış da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kitlesel ve/veya kişiye özel pazarlama ile bu kapsamda bilgilendirme yapılması ve reklam / kampanya / tanıtım çalışmalarının performansının izlenmesi, analiz edilmesi ve ölçülmesi amaçlarıyla işlenir. Anlık bildirim özelliğini aktif hale getirmeniz halinde, her zaman internet tarayıcınızın ayarlarından değişiklik yaparak ilgili özelliği kapatabilirsiniz. Ancak bu durumda, anlık bildirim hizmetlerimizden yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçları başta olmak üzere her bir Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimize,
 • iş birliklerinin kurulması ve sürdürülmesi ile ortak reklam / pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere her bir Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza (örn. arama motorları, sosyal medya platformları, veri yönetim platformları ve dijital reklam platformları),
 • iletişim, denetim ve raporlama ile ürün / hizmet geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere her bir Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde yerleşik hissedarlarımıza ve
 • Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere her bir Çerez türü bakımından yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına.
 1. KVKK Kapsamında Haklarınız

İlgili Kişi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirketimiz https://ilmor.com.tr    alan adlı internet sitesinde yayınlanan veya yayınlanacak olan “KVVK İlgili Kişi Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını” Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sok No:21/D Seba Ofis Bulvar D Blok  Kat:8 Ofis :61 adresine bizzat elden teslim edebilir veya formu noter kanalıyla gönderebilir veya İlmorkimya@hs02.kep.tr   adlı kep adresine yollayabilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez) (“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ücret değişikliği yapılması halinde güncel ücret talep edilir.)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Şirketiniz tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

İlgili Kişi

 

Yukarıdaki Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum ve anladım.

Ad-Soyad :
Tarih :
İmza :

 

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?