Su Şartlandırma ve Havuz Kimyasalları

ATMP Aminotrimetilenfosfonik Asit
HEDP Hidroksietilidendifosfonik Asit
DTPMP Dietiltriaminpentametilenfosforik Asit
PBTC Fosfonobütan Trikarboksilik Asit
EDTA Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu)
NTA Nitrilotriasetik Asit (Sodyum tuzu)
STPP L 400 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP L 600 Sodyumtripolifosfat,Granül
STPP Toz Sodyumtripolifosfat,Toz
KTPP Potasyumtripolifosfat ,%50
Tetrakal Tetra Potasyum Pirofosfat
Mono Sodyum Fosfat
Di Sodyum Fosfat
Tri Sodyum Fosfat

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

AMİNLER Kimyasal Yapısı
Amonyak
Morfolin
Siglohegzilamin
Oktadesilamin
Dioktadesilamin
DEAE Dietilaminoetanol
DEHA Dietilhidroksilamin
MEA Monoetanolamin
DEA Dietanolamin
TEA Trietanolamin

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

POLİMERLER Kimyasal Yapısı
Sokalan CP 5 Maleik Asit Akrilik Asit Kopolimer
Sokalan HP 70 Poliamid Amfoterik
Sıvı Optik
Toz Optik
HPMA Hidrolize Polimaleik Anhidrit
Aqualer 1000 Sodyum Poliakrilat
Aqualer 1010 Sodyum Poliakrilat
Aqualer 1050 Poliakrilik Asit
Aqualer 1100 Sodyum Poliakrilat
Aqualer 2000 Modifiye Sodyum Poliakrilat
Aqualer 3100 Karboksilat-sülfonat-Nanion Tri-polimer
Aqualer 5000 Modifiye Ter-polimer

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

DEZENFEKTAN ve KORUYUCULAR Kimyasal Yapısı
Acticide BAC 50 Benzalkonyum Klorür % 50
Acticide BAC 80 Benzalkonyum Klorür % 80
Acticide DDQ 50 Didesildimetilamonyum Klorür % 50
Acticide DDQ 80 Didesildimetilamonyum Klorür % 80
Acticide FS(N) CIT/MIT+Formaldehit donörü
Acticide HF CIT/MIT+Formaldehit donörü
Acticide SPX CIT/MIT %1,5
Acticide MBS MIT/BIT
Acticide LA 0614 CIT/MIT +Bronopol
Acticide LA 1209 CIT/MIT +Bronopol
Acticide B 20 ( N) BIT % 20
Acticide B 40 ( N) BIT % 40
Acticide DB 20 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid (DBNPA)
Acticide PHB 20 Polihegzametilen biguanid (PHMB),% 20
Acticide PHB 40 Polihegzametilen biguanid (PHMB),% 40
DMDMH DMDMH Hidantoin
Formaldehit Formaldehit
Triklosan
Klor Sıvı 12 Sodyum Hipoklorit
Klor Granül 56 Sodyum Diklorisosiyanurat % 56
Klor Granül 90 Triklor İzosiyanurik Asit % 90
Klor Tablet Triklor İzosiyanurik Asit
Kalsiyum Hipoklorit 65

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

pH DÜŞÜRÜCÜLER
Sülfirik Asit
Hidroklorik Asit
Sodyum Bisülfat

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

pH ARTTIRICILAR
Sodyum Karbonat
Sıvı Kostik

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız
FLOKÜLANTLAR Kimyasal Yapısı
PAC Poly Aluminyum Klorit,Toz
PAC 17 Poly Aluminyum Klorit % 17 ,Sıvı
Poliakrilamid
Aluminyum Sülfat
Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

KOAGÜANTLAR
POLYDADMAC Polidiallildimetilamonyum Klorit

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

ÖZEL KİMYASALLAR
Benzotriazol
Tolytriazol
Askorbik Asit Vitamin C
Hidrokinon
EDTA Etilen Diamin Tetra Asetik Asit(Sodyum tuzu)
Metiletilketon
Sodyum Sülfit

Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

İsteğiniz bize ulaşmıştır, ilginiz için teşekkür ederiz.